Autoři

Stanislava Korcová

Stanislava Korcová se ke své práci dostala díky svým dvěma dětem, které ji pomohly v sobě nalézt skrytý pedagogický talent. V současné době pracuje v mateřské škole ve vedoucí pozici, je akreditovanou lektorkou a mentorkou pro předškolní vzdělávání. Příběhy Jitky Severinové provází celou její pedagogickou praxi. Zrealizovaly společně několik zajímavých, atypických a úspěšných projektů, které nyní chtějí zprostředkovat širší veřejnosti v knižní podobě.

Knihy autora

Cestovatelské pohádky

Honzík je neposedný a zvědavý trpaslík, který pomocí kouzelného zaklínadla cestuje po světě. V sedmi pohádkových příbězích navštíví zajímavé země, pozná nové kamarády, jejich zvyklosti a zažije s nimi spoustu legrace a dobrodružství. Do každé pohádky jsou zakomponovány interaktivní úkoly, které mohou děti během společného čtení s rodiči nebo učiteli plnit. Na ně pak navazují další pracovní listy s dalšími úkoly. Děti tak poznávají nové věci a naučí se o nich přemýšlet. Pohádkové příběhy doprovázejí ilustrace Adolfa Dudka. Kniha je skvělou inspirací pro učitele mateřských škol, vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Rozvíjí hrubou motoriku a grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, prostorovou orientaci a základní matematické představy. Kniha vyšla pod záštitou Celé Česko čte dětem®.