Autoři

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz se narodil 5. května 1846 ve vesnici Wola Okrzejska. Polský básník a nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1905. Svou slávu si získal svými historickými romány, věnujícími se polským a křesťanským dějinám. Byl to představitel polského pozitivismu. Rovněž psal pod pseudonymem Litwos. Pocházel ze šlechtického stavu. Jeho otec byl zámožným statkářem. Své dětství tak prožil mezi vesnickým lidem, což ovlivnilo jeho pozdější tvorbu a sociální názory. Na univerzitě ve Varšavě vystudoval dějiny, které mu poskytly nejvíce námětů pro jeho rozsáhlé dílo. Světové proslulosti dosáhl svým románem z římských dějin Quo vadis napsaným v roce 1896. Po vypuknutí války se usadil ve švýcarském městě Vevey, kde také roku 1916 zemřel. Fotografie zdroj: https://cs.wikipedia.org/

Knihy autora

Ukřižování, roztrhání lvy nebo upálení, tak vypadala odplata za křesťanskou víru v jejích začátcích. Slavný historický román o moci a čistotě duše nás zavádí do starověkého Říma, kde právě vládne císař Nero. Pompézní a mocná říše se zmítá v ostrém kontrastu mezi prostopášností bohatých a utrpením chudých. Římskou společnost však rozděluje především víra. Po dramatických událostech chce proslulý krutovládce Nero potrestat křesťany, které obvinil ze zapálení Říma. Podaří se jim zvítězit v zápasu o milost? Překlad Erik Sojka. Režie Jakub Tabery. Mistr zvuku Jan Kacian.