Autoři

Alexandr Solženicyn

Alexandr Solženicyn - původním povoláním učitel matematiky a fyziky. Alexandr Solženicyn bojoval na frontách 2. světové války. Za kritiku Stalina v dopise svému příteli byl ale zatčen a odveden do tábora - tzv. gulagu. Z pobytu v těchto táborech čerpal inspiraci pro svou debutovou knihu - Jeden den Ivana Děnisoviče. V roce 1968 získal Nobelovu cenu za literaturu, kterou si ale nevyzvedl z obavy, že nebude vpuštěn zpátky do země. Z Ruska byl nakonec stejně násilně vypovězen a zbaven občanství kvůli své nejslavnější knize Souostroví Gulag. Nakonec se usadil v USA. Do Ruska se vrátil až v roce 1994, kde o 14 let později zemřel.

Knihy autora

Ruská novela zachycující jeden den v sibiřském Gulagu a zároveň život vězně s číslem Šč- 854 - Ivana Děnisoviče. Příběh popisuje podmínky v pracovních táborech na Sibiři v 50. letech 20. století - životní podmínky, zimu, nedostatek jídla, mezilidské vztahy, tresty i těžkou fyzickou práci vězněných.

Z ruského originálu "ODIN DEN IVANA DENISOVITCHA", © 1962 -1973, Aleksandr Solženicyn. This audiobook is published by arrangement with Librairie Arth?me Fayard. Překlad © Sergej Machonin - dědicové 2011.