Pravidla soutěže „VYBARVI, VYFOŤ A VYHRAJ BALÍČEK LENČINÝCH KNIH“

1. Nakladatelství BOOKMEDIA s. r. o. se sídlem Smetanovo náměstí 222/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 27854507, vyhlašuje soutěž s názvem „VYBARVI, VYFOŤ A VYHRAJ BALÍČEK LENČINÝCH KNIH" (dále jen soutěž), a to za podmínek níže uvedených.

2. Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost BOOKMEDIA s. r. o.

3. Soutěž probíhá od 1. 10. do 30. 11. 2018, 23:59 hod.

4. Výherci soutěže získají ceny při splnění podmínek stanovených v těchto pravidlech soutěže.

5. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo ve výše zmíněném termínu obdrží papírovou záložku s vybranou omalovánkou z knižní série Lenčiny katastrofy, vybarví obrázek a jeho fotku či sken zašle e-mailem na adresu soutezime@knihcentrum.cz. Za osoby mladší 18 let zasílá e-mail zákonný zástupce. Z jedné e-mailové adresy bude do soutěže přijatý pouze jeden obrázek. 

6. Pořadí výherců sestaví porota z nakladatelství BOOKMEDIA, která vybere nejpovedenější obrázky. Výherci budou odměněni následujícím způsobem:

1.–3. místo – balíček všech tří dílů série Lenčiny katastrofy

4.–6. místo – 1. díl série Lenčiny katastrofy (Všude plno králíků)

7. Soutěž bude vyhodnocena a výherci zveřejněni na webových stránkách www.lenciny-katastrofy.cz do pěti pracovních dnů po ukončení soutěže. 

8. Ceny budou výhercům po ukončení soutěže odeslány poštou, a to do 31. 12. 2018.

9. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společností ve skupině PEMIC BOOKS a. s., jakož i osoby blízké těmto zaměstnancům dle definice stanovené zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění. Soutěž se řídí platnými zákony České republiky.

10. Organizátor není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během průběhu soutěže. 

11. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže jednostranně a z jakéhokoliv důvodu. 

12. Soutěžící vyslovují účastí v soutěži svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly a také se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže. Zároveň berou na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití neregulérních postupů.
 
13. Jeden soutěžící může vyhrát v rámci dané soutěže pouze jednu cenu.

V Ostravě dne 14. 9. 2018