Autoři

F. Christiane

F. Christiane (*20.05.1962 Hamburk, Německo) (celým jménem Christiane Vera Felscherinow) je autentická osobnost, jejíž životní příběh se stal základem knihy My děti ze stanice ZOO (1978). Christiane vyrostla v problematické rodině na sídlišti v západním Berlíně. Od čtrnácti let užívala heroin, začala se prostituovat. Když pak vypovídala jako svědkyně v jednom procesu, zaujala její výpověď Kaie Hermanna a Horsta Riecka, reportéry časopisu Stern - výsledkem byla autobiografická kniha My děti ze stanice ZOO, která se stala bestsellerem a prolomila v Německu tabu týkající se otázek drogově závislých mladistvých.

Knihy autora

Reálný příběh 14leté dívky Christiane F. ze západího Berlína 70. let popisuje cestu mladé divky se závislostí na heroinu se vším, co k tomu patří. Zhoršování zdravotního stavu, absťáky, žebrání, krádeže a prostituce. Berlínská stanice Zoo tehdy fungovala jako středisko obchodu s drogami. V době svého vydání měla kniha velký dopad na společnost a na otázku drogově závislých ve věku 13 - 15 let.