Autoři

Ernst Hans Gombrich

Ernst Hans Gombrich se narodil ve Vídni vzdělané židovské rodině, otci advokátovi a matce pianistce. Po maturitě studoval dějiny umění ve Vídni a v Berlíně navštěvoval přednášky psychologa W. Kohlera. Zájem o umění a psychologii ho provázel celý život. Po vypuknutí světové války vydal Malé dějiny světa, které byly poté přeloženy do několika jazyků. Emigroval do Londýna a pracoval pro BBC - monitoroval německé vysílání. Byl to právě on, který správně uhodl, že je Hitler mrtev, protože německý rozhlas vysílal Brucknerovu smuteční symfonii.

Knihy autora

Proslulý kunsthistorik převypravuje dějiny světa jako příběh, ne vždy právě veselý a pochopitelně neukončený. V této knize se Gombrich zaměřuje spíše na mladší generaci, ale s chutí si ji poslechnou i dospělí. Kniha čtenáře provede historií od počátků až do dvacátého století. Seznámí ho s nejdůležitějšími historickými osobnostmi a událostmi a také jej poučí o souvislostech a spojitostech mezi různými obdobími. Režie a zvuk Ivo Martiník. Hudba Lukáš Bury. Překlad Eva Pátková.

Copyright © 1985 by DuMont Buchverlag, Cologne. Original German title: Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser. This is the revised edition of the title "Weltgeschichte von der Urzeit bis zur Gegenwart" by Ernst H. Gombrich, first published in 1935 by Steyrermühl-Verlag, Vienna.