Autoři

Ludmila Vaňková

Ludmila Vaňková (*09.05.1927 Praha, ČR - †03.02.2022) (provdaná Paukertová) patří k našim nejoblíbenějším spisovatelkám. Tuto skutečnost dokládá i fakt, že v roce 2009 získala Mimořádné ocenění za dlouholetý přínost knižnímu trhu, které jí bylo uděleno během předávání cen Český bestseller. Vaňková se při psaní vždy důsledně drží historických skutečností. Ale spíše než o zachycení ducha doby jí jde o lidská dramata skutečných historických postav.

Ludmila Vaňková vstoupila do české literatury veršovanou pohádkou Princezna a šasek. Její příznivci ji však znají především jako autorku historických románů, které se až na výjimky (např. román z Afriky 16. století Černá sága) odehrávají ve středověkých Čechách. Vaňková se však občas zaměřuje i na jiný žánr. Příkladem může být sci-fi román Genesis o vzniku a zániku vesmírů po Velkém třesku.

Knihy autora

Druhý díl románové ságy o Karlu IV. a jeho době

Osleplý Jan Lucemburský zasahuje prozíravě do politických intrik v Evropě, aby upravil svému synovi Karlu IV. cestu k císařské koruně. Na římském trůnu však zatím sedí zrádný Ludvík Bavor, který proti sobě popudil celou říši i papeže. Jasnou odpovědí na jeho žalostnou politiku proto bylo zvolení Karla novým římským králem. Román vrcholí nešťastnou bitvou u Kresčaku, kde rytířsky zemřel král Jan. Karel, ozdoben nyní titulem krále římského i českého, však stál v této bitvě na straně poražených a mezi Kresčakem a jeho mocenskou základnou v Čechách leží území úhlavního nepřítele.

První díl románové ságy o Karlu IV. a jeho době

Patnáctiletý Karel je vyslán svým otcem Janem Lucemburským do severní Itálie, aby zde ochránil ohrožené rodové državy. Při tomto nesnadném úkolu projeví jak rytířskou statečnost, tak vladařskou rozvahu. Záhy si uvědomí, jak výrazně do evropských politických poměrů zasahuje česko-lucemburská moc. Na prosbu českých pánů se sedmnáctiletý Karel vrací do Čech a v jeho životě nastává rozhodující obrat. Přilnul k rodné zemi, ve které se jeho otec nikdy necítil doma. Manželství krále Jana s panovačnou a vášnivou Eliškou Přemyslovnou nebylo šťastné, Karel však ve své matce ctí mučednici a druhé manželství svého otce s Beatrix bere jako křivdu na zemřelé. Mezi otcem a synem narůstá nevraživé napětí blízké nenávisti a před královým hněvem musí Karel několikrát prchnout do Itálie. Soupeření mezi nimi je však jen protipólem vzájemné lásky, která se včas v obou probudí. Osleplý král Jan nakonec podpoří svého syna, protože právě Karel díky svým schopnostem může uskutečnit všechny otcovy životní sny.