Autoři

Richard Phillips Feynman

Richard Phillips Feynman (*11.05.1918 USA - †01.01.1988) - jeden z nejvýznamnějších teoretických fyziků 20. století vystudoval Massachusettský technologický institut (MIT) a doktorát složil na univerzitě v Princetonu. Během druhé světové války pracoval na vývoji jaderné bomby. Po skončení války pracoval krátce na Cornellově univerzitě a od roku 1951 až do své smrti působil v Kalifornském technickém institutu (Caltech). V roce 1965 mu byla spolu se dvěma dalšími fyziky udělena Nobelova cena za techniku popisu reakcí elementárních částic poskytující alternativní náhled na chápání kvantové fyziky. Velice populární je soubor jeho přednášek o fyzice. To nemyslíte vážně, pane Feynmane! je první z jeho autobiografických knih. Fotografie zdroj: https://en.wikipedia.org/

Knihy autora

Richard P. Feynman vypráví o svém životě a lidech, kteří nejvíce utvářeli jeho osobnost - o jeho otci a jeho první ženě Arlene. Veselo - smutné příběhy odhalují duši velkého fyzika, který dokázal zaujmout studenty i všechny kolem sebe, volně navazují na první knihu To snad nemyslíte vážně! Z jednotlivých příběhů lze vyčíst Feynmanův odpor k pompéznosti, touhu pouštět se do dobrodružství a řešit přitom všechny problémy účinným, nekomplikovaným způsobem. Tato vzpomínková kniha má šarm, jaký měl sám Feynman, a na každého čtenáře zapůsobí radost, kterou Feynmanův nespoutaný přístup k životu i práci přinášel jemu i lidem okolo něj. Natočeno ve studiu Digital.

Copyright:

Copyright © 1988 by Michelle Feymnam, Carl Feynman and Ralph Leighton

Vtipné, zajímavé a mnohdy neuvěřitelné příhody ze studentského, pracovního i osobního života jednoho z největších teoretických fyziků 20. století Richarda P. Feynmana. Byl to muž mnoha zájmů. Kromě své profese ovládal hru na bongo a byl také výborným malířem. Neodpovídal představě suchého a ubručeného fyzika, ale byl to člověk nekonvenční, velice zvídavý, vtipný a moudrý. Audiokniha je doplněna hudbou v rytmu samby, kterou si Richard P. Feynman zamiloval. To nemyslíte vážně, pane Feynmane! je první knihou jeho vzpomínek. Režie a zvuk: Miloš Vrána. Copyright © Richard Feynman, 1984.Translation © Jan Klíma, 2001.