Autoři

Jitka Severinová

Jitka Severinová Pohádky, příběhy i básničky vytvářela již před lety pro své dvě děti a později začala spolupracovat se Stanislavou Korcovou, která je začleňuje do vzdělávacího programu pro mateřské školy. Její laskavé příběhy jsou u dětí velmi oblíbené. Některé z nich vyšly ve formě pracovního sešitu pro děti předškolního věku a Cestovatelské pohádky jsou dalším pokračováním její práce.

Knihy autora

Cestovatelské pohádky

Honzík je neposedný a zvědavý trpaslík, který pomocí kouzelného zaklínadla cestuje po světě. V sedmi pohádkových příbězích navštíví zajímavé země, pozná nové kamarády, jejich zvyklosti a zažije s nimi spoustu legrace a dobrodružství. Do každé pohádky jsou zakomponovány interaktivní úkoly, které mohou děti během společného čtení s rodiči nebo učiteli plnit. Na ně pak navazují další pracovní listy s dalšími úkoly. Děti tak poznávají nové věci a naučí se o nich přemýšlet. Pohádkové příběhy doprovázejí ilustrace Adolfa Dudka. Kniha je skvělou inspirací pro učitele mateřských škol, vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Rozvíjí hrubou motoriku a grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, prostorovou orientaci a základní matematické představy. Kniha vyšla pod záštitou Celé Česko čte dětem®.