Autoři

Milada Horáková

Milada Horáková byla česká právnička, politička a bojovnice za práva žen. Během druhé světové války se aktivně zapojila do odbojové organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme a Politické ústředí. Samozřejmě že neunikla pozornosti gestapa - byla vyslýchána, týrána a zatčena až do osvobození spojenci v roce 1945. Jako ikona se zapsala do historie během komunistických procesů v 50. letech minulého století, kdy byla ve vykonstruovaném spiknutí odsouzena za velezradu k trestu smrti. Díky své neústupnosti a odvaze během svého soudu se stala symbolem odporu proti totalitě vládnoucí komunistické strany. Byla jedinou ženou popravenou v rámci těchto soudních řízení.

Knihy autora